วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ปี 2565

พระราชบัญญัติ

พระราชกฤษฎีกา

ออกตามความในกฎหมายเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ออกตามความในกฎหมายอื่น ๆ

กฎกระทรวง

ประกาศ

ระเบียบ
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น