วันอาทิตย์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2565

26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

ช่องทางการร้องเรียน

ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนผ่านทางไปรษณีย์
           โดยทำหนังสือร้องเรียนถึง ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ส่งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น
6 ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000

ช่องทางที่ 2 เดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง
           โดยเดินทางมาร้องเรียนด้วยตนเอง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ชั้น
ถนนไกรเพชร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี  70000

ช่องทางที่ 3 ผ่านเว็บไซต์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ภายใต้แบรน์เนอร์

**โดยข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางดังกล่าวจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ**

จากการดำเนินงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี “ไม่มีเรื่องร้องเรียน”
ปรากฎตามตารางสรุปจำนวนเรื่องกล่าวหาร้องเรียนการกระทำการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น